მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
ჰოსტინგი

ციფრული საცავი რომელიც უზრუნველყოფს თქვენი კონტენტის უსაფრთხო შენახვასა და ხელმისაწვდომობას მომხმარებელთათვის.

სინონიმები - ვებ ჰოსტინგი, ვებ-ჰოსტინგი, hosting, web hosting
სოციალური მედია

სოციალური მედია ეს არის ინტერაქტიული ტექნოლოგიები, რომლებიც გვიმარტივებენ კომუნიკაციას. ვირტუალურ სივრცეში გვეხმარებიან ინფორმაციის, ინტერესების და იდეების გაზიარებაში სხვა და სხვა  თვითგამოხატვის  ფორმების საშუალებით.

სინონიმები - სოცმედია,სოც. მედია
მედიუმი

საშუალება, კინო როგორც მედიუმი, ვიდეო როგორც მედიუმი, ტექსტი როგორც მედიუმი და აშ

სინონიმები - მედიუმის, მედიუმი, მედიუმით
კონვერსია

მარკეტინგში კონვერსია გულისხმობს კლიენტის მიერ თქვენთვის სასურველი ქცევის განხორციელებას, მაგალითად ყიდვის გადაწყვეტილების მიღებას, გვერდის დალაიქებას, რევიუების დაწერას და ა.შ 

სინონიმები - conversion, კონვერსიის, კონვერსიას
ვებ 3.0

ვებ 3.0 ეს არის WWW ტექნოლოგიების განვითარების მესამე ეტაპი, რომელიც მოიცავს დეცენტრალიზაციას, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებსა და ტოკენზე დაფუძნებულ ეკონომიკას.

სინონიმები - ვებ3
ვებ 2.0

ვებ 2.0 აღნიშნავს პოსტ დოთქომების ეპოქაში,  იმ მიმდინარე ცვლილებებს WWW ტექნოლოგიებსა და ვებ დიზაინში, რაც ზრდის კრეატიულობას,  ვებში ინფორმაციის უსაფრთხოდ გაზიარების,  თანამშრომლობისა და ფუნქციონალურობის  ხარისხის გაუმჯობესებას.  

ვებ 1.0

ვებ 1.0 ეს არის რეტრონიმი,  რომელიც აღნიშნავს 1999 დან 2004 წლამდე პერიოდში  ვების განვითარების პირველ ეტაპს. 

დომენი

მარტივად რომ ვთქვათ დომენი საიტის ინტერნეტ მისამართია.

სინონიმები - domain
ბენეფიტი

სარგებელი 

სინონიმები - Benefit, ბენეფიტს, ბენეფიტის
TOFU - Top of the Funnel

'გაყიდვების ძაბრის' (Funnel -ის) ერთ-ერთი შემადგენილი მონაკვეთი (ToFu - ზედა ნაწილი, MoFu - შუა ნაწილი, BoFu - ქვედა ნაწილი)

მომხმარებლების გზის პირველი ეტაპი როდესაც მან საერთოდ არ იცის ჩვენი პროდუქციის შესახებ არაფერი. ჩვენი მიზანია ჩვენი პროდუქციის / სერვისის ცნობადობის გენერირება პოტენციურ მომხმარებლებში

სინონიმები - ცივი აუდიტორია
ToFu

'გაყიდვების ძაბრის' (Funnel -ის) ერთ-ერთი შემადგენილი მონაკვეთი (ToFu - ზედა ნაწილი, MoFu - შუა ნაწილი, BoFu - ქვედა ნაწილი)

Targeting
რეკლამისთვის სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა რომელთაც უნდა ეჩვენოს თქვენი რეკლამა, თქვენ პოტენციურ მომხმარებლებს...
სინონიმები - ტარგეტირება / დამიზნება
SSL

უსაფრთხოების სერთიფიკატი, რომელიც პასუხისმგებელია მომხმარებელსა და საიტს შორის მონაცემთა უსაფრთხო გაცვლაზე.

სინონიმები - Secure Sockets Layer, უსაფრთხოების სერთიფიკატი
SEO

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია (SEO) არის საძიებო სისტემებიდან ვებსაიტზე ან ვებ გვერდზე ტრაფიკის ხარისხისა და რაოდენობის გაუმჯობესების პროცესი. SEO ნიშნავს დაურეკლამებელ ტრაფიკს ('ბუნებრივი' ან 'ორგანული' ტრაფიკი).

სინონიმები - SEO , სეო
ROI

ამონაგები ინვესტიციაზე. % მაჩვენებელი. ( შემოსავალი-ხარჯი ) / ხარჯი = ROI

სინონიმები - Return On Investment
ROAS
რა დავხარჯე მხოლოდ რეკლამაში და რა შემოსავალი მომიტანა ამ რეკლამამ. შემოსავალი (Revenue) / რეკლამის ხარჯზე (Spend) = ROAS
სინონიმები - Return on Ad Spend
Roadmap

სტრატეგიული გეგმის მიზნები ან/და ეტაპები კომპანიის საქმიანობის მომავალთან დაკავშირებით

სინონიმები - როადმაპი,როადმეპი
Retargeting / Remarketing
პროცესი რომლის საშუალებითაც ერთხელ თქვენ საიტზე ნამყოფ პოტენციურ მომხმარებელს უკან აბრუნებთ კვლავ მისთვის ნაჩვენები რეკლამის საშუალებით.
სინონიმები - რეტარგეტინგი / რემარკეტინგი
Reach

რამდენმა უნიკალურმა ადამიანმა ნახა რეკლამა

Reach
იმის მაჩვენებული თუ რამდენმა უნიკალურმა ადამიანმა ნახა თქვენი რეკლამა.
სინონიმები - აუდიტორიაზე წვდომა
Purchase Conversion Value

გაყიდული პროდუქციის ღირებულება.

სინონიმები - PCV
Purchase

ვიზიტორმა იყიდა ჩვენი პროდუქტი ან მომსახურება.

სინონიმები - გადახდა
Pixel
Facebook-ის სპეციალური კოდი რომლის ინტეგრაციასაც ვახდენთ საიტზე, რაც შემდგომში გვაძლევს რეტარგეტინგის და აუდიტორიების შექმნის შესაძლებლობას. სრულ ინფორმაციას ჩვენი რეკლამის ეფექტურობასთან დაკავშირებით.
სინონიმები - პიქსელი
paywall

Paywall (ფეივოლი) გულისხმობს ფასიან კონტენტს, მისი ყველაზე პოპულარული მაგალითია Patreon-ი, სადაც კონტენტის ავტორებად რეგისტრირდებიან გარკვეული სპეციალობის მქონე გურუები და იუზერებისგან მიღბული გარკვეული შემოწირულობების სანსაცვლოდ აწვდიან მათ ექსკლუზიურ ინფორმაციას.

სინონიმები - ფეივოლი,ფეივოლს,
Outbound CTR%

რამდენი ნახვა ქონდა რეკლამას და იქედან რამდენმა დააკლიკა ამ რეკლამას. გამოხატული პროცენტებში.

სინონიმები - Click Through Rate
Outbound Click

რეკლამაზე დაკლიკება რომლის შედეგადაც მომხმარებელი  გადადის საიტის კონკრეტულ გვერდზე.

MOFU - Middle of the Funnel

მომხმარებლის გზის შუა ეტაპი როცა პოტენციურმა კლიენტმა  იცის ჩვენი არსებობის შესახებ მაგრამ ჯერ არ გადაუწყვეტია  ჩვენი პროდუქციის ყიდვა. ამ ეტაპზე აუცილებელია ვუჯიკოთ და დავარწმუნოთ მომხმარებელი ჩვენი პროდუციის შეძენაში.

 

სინონიმები - თბილისი აუდიტორია
Margin

გაყიდვების რა პროცენტი გადაიქცა მოგებად.

სინონიმები - მარჟა
LTV

ერთი მომხმარებლისგან საშუალო შემოსავალი მისი ჩვენ ბიზნესთან ინტერაქციის პერიოდში.

სინონიმები - Lifetime Value
Lookalike Audience
მსგავსი აუდიტორიების შექმნა შეგვიძლია ასევე ბევრი პარამეტრის მიხედვით. საიტის ვიზიტორების მსგავსი აუდიტორია, არსებბული კლიენტების მსგავსი აუდიტორია და ა.შ.
სინონიმები - მსგავსი აუდიტორიები
Landing Page View

რამდენი ვიზიტორი გადავიდა ჩვენი საიტის, ერთ-ერთ გვერდზე.

KPI
წარმატების მაჩვენებელი მთავარი პარამეტრი.
სინონიმები - Key Performance Indicator
Impressions

რამდენი ნახვა ჰქონდა რეკლამას (არაუნიკალური ნახვები ჯამში)

სინონიმები - იმპრესია
Impressions
არა უნიკალური რეკლამის ნახვები. ერთმა ადამიანმა შეიძლება ნახოს რამდენიმეჯერ, ანუ ერთი რეკლამის საერთოო ჯამში ნახვები. ფორმულა ასეთია > > Reach * Frequency = Impressions
სინონიმები - რეკლამის ნახვები
IC

ვიზიტორი გადავიდა გადახდის გვერდზე.

სინონიმები - Initiate Checkout
Frequency
იმის მაჩვენებული თუ საშუალოდ რამდენჯერ ნახა ერთმა ადამიანმა თქვენი რეკლამა.
სინონიმები - სიხშირე
Feedback

მომხმარებლის უკუკავშირი (შთაბეჭდილება, შეფაება, შენიშვნა, კრიტიკა) სერვისის ან პროდუქტთან დაკვშირებით.

სინონიმები - ფიდბექი,უკუკავშირი
Facebook

Facebook არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ონლაინ სოციალური მედიისა და სოციალური ქსელის სერვისი, რომელიც ეკუთვნის ამერიკულ კომპანია Meta Platforms-ს. 

 
 

 

 

Events
ივენთი შეიძლება იყოს ყველა მნიშვნელოვანი ქმედება / ოპერაცია / რასაც მომხმარებელი ახდენს ჩვენ საიტზე. ეს შეიძლება იყოს საიტზე რამის ყიდვა, ფორმის შევსება, ვიდეოს ყურება და ბევრი სხვა.
სინონიმები - რაიმე სახის მნიშვნელოვანი მოვლენა საიტზე ან აპლიკაციაში
Event

ივენთს ეწოდება, ყველა იმ მნიშვნელოვან ქმედებას, რომელსაც მომხმარებელი აკეთებს ჩვენ საიტზე. ეს შეიძლება იყოს, პროდუქტის გვერდის ნახვა, პროდუქციის კალათაში დამატება, გადახდის გვერდზე გადასვლა, პროდუქტის ყიდვა და ა.შ.

სინონიმები - ივენთი / ქმედება
Engagement Rate
იმ ადამიანების ჩართულობის საზომი (Click, Like, Comment, Share, View ების სშუალებით) ვისაც უჩვენა პორტალმა თქვენი რეკლამა.
სინონიმები - რეკლამის ჩართულობა
Custom Audience
აუდიტორიების შექმნა შეგვიძლია ბევრი პარამეტრის მიხედვით -საიტის ვიზიტორების აუდიტორია, არსებული კლიენტების აუდიტორია და აშ რომლის შენახვა და სხვა დროსაც გამოყენებაც შეგიძლიათ.
სინონიმები - ჩვენს მიერ შექმნილი მომხმარებელთა აუდიტორიის შაბლონი
CTR
Click Through Rate / პროცენტული მაჩვენებელი, იმისა თუ თქვენი რეკლამის ნახვებიდან პროცენტულად რამდენმა დააკლიკა საიტს თუ პლატფორმის მიერ ნაჩვენებ რეკლამას.. ფორმულა ასეთია >> (Clicks / Impressions)*100% = CTR
სინონიმები - Click Through Rate
CTA
Call to Action / როდესაც ჩვენი პროდუქციის თუ სერვისის რეკლამირებისას რეკლამაშივე მოვუწოდებთ მომხმარებელს რაიმე სახის ქმედებისკენ ფრაზით ან მზა ღილაკებით თუ ფუნქციებით (Shop now, Learn More, Sign up და ა.შ)
სინონიმები - ქმედებისკენ მოწოდება
CPOC

კონკრეტულ რეკლამაში კლიკის ფასი

სინონიმები - Cost per outbound click
CPM

რეკლამის 1000 ჯერ ნახვის ფასი

სინონიმები - Cost per mille ,1000 impressions
CPM
Cost Per Mill / სოც ქსელებში განთავსებული რეკლამის 1000 ნახვის ღირებულება ( Mill = 1000 )
სინონიმები - Cost Per Mill
CPC
Cost Per Click / ერთი კლიკის ფასი სოციალურ ქსელებში რეკლამის ლინკზე
სინონიმები - Cost Per Click
CPA
Cost Per Acquisition / ერთი აკვიზიციის / შეძენა / შეთანხმების ხარჯი. მაგალითად ერთი მომხარებლის რეგისტრაცია საიტზე რამდენი გიჯდებათ...
სინონიმები - Cost Per Acquisition
Cost per Purchase

ერთი გაყიდული პროდუქტის სარეკლამო ხარჯი.

სინონიმები - CPP