MOFU - Middle of the Funnel

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
MOFU - Middle of the Funnel

მომხმარებლის გზის შუა ეტაპი როცა პოტენციურმა კლიენტმა  იცის ჩვენი არსებობის შესახებ მაგრამ ჯერ არ გადაუწყვეტია  ჩვენი პროდუქციის ყიდვა. ამ ეტაპზე აუცილებელია ვუჯიკოთ და დავარწმუნოთ მომხმარებელი ჩვენი პროდუციის შეძენაში.

 

ციფრულ მარკეტინგიში, MOFU ნიშნავს "ძაბრის შუაგულს", რაც გულისხმობს მყიდველის მოგზაურობის შუა ეტაპს გაყიდვების ძაბრში. წარმოიდგინეთ ძაბრი, სადაც პოტენციური მომხმარებლები შედიან ზევით და თანდათან ქვევით მოძრაობენ შესყიდვისკენ, სადაც MOFU წარმოადგენს გადამწყვეტ ნაბიჯს, სადაც ისინი აქტიურად განიხილავენ თავიანთი პრობლემების გადაწყვეტას.

MOFU ეტაპის დეტალური აღწერა:

ინფორმირებულობა: იმ დროისთვის, როდესაც პოტენციური მომხმარებლები მიაღწევენ MOFU-ს, ისინი უკვე აცნობიერებენ თავიანთ პრობლემას ან საჭიროებას. ისინი სავარაუდოდ შეხვდნენ თქვენი ბრენდის კონტენტს ძაბრის ზედა (TOFU) ეტაპზე, რამაც გამოიწვია მათი ინტერესი.

განხილვა: MOFU-ში პოტენციური მომხმარებლები აქტიურად იკვლევენ და ადარებენ თავიანთი პრობლემის სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს. ისინი იწონიან ვარიანტებს, აფასებენ მახასიათებლებს და აგროვებენ ინფორმაციას ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად.

გადაწყვეტილება: მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის მზად შესაძენად, MOFU ლიდერები უფრო ახლოს არიან შესყიდვის გადაწყვეტილების მიღებასთან, ვიდრე TOFU ეტაპზე. თქვენი მარკეტინგული ძალისხმევა ამ ეტაპზე ფოკუსირებული უნდა იყოს ლიდერების აღზრდაზე და მათ წარმართვაზე თქვენი ბრენდისკენ, როგორც საუკეთესო გამოსავლისკენ.

MOFU მარკეტინგული სტრატეგიები:

კონტენტ მარკეტინგი: მიაწოდეთ ღირებული და საგანმანათლებლო შინაარსი, რომელიც ეხება თქვენი სამიზნე აუდიტორიის სპეციფიკურ ტკივილს და შეშფოთებას. ეს შეიძლება მოიცავდეს შემთხვევის შესწავლას, თეთრ ფურცლებს, ვებინარებს, ელექტრონულ წიგნებს და ბლოგ პოსტებს.

ელ.ფოსტის მარკეტინგი: დაყავით თქვენი ლიდერები მათი ინტერესებისა და ქცევის მიხედვით და გაგზავნეთ მიზანმიმართული ელფოსტა შესაბამისი შინაარსითა და შეთავაზებებით.

ლიდერობის აღზრდა: განახორციელეთ ტყვიის აღზრდის კამპანიები, რათა შეინარჩუნოთ თქვენი ბრენდი გონივრული და გადაიტანოთ ტყვიის ქულები უფრო ქვემოთ. ეს შეიძლება მოიცავდეს პერსონალიზებულ ელ.ფოსტის თანმიმდევრობას, წვეთოვანი კამპანიას და ექსკლუზიური შინაარსის მიწოდებას.

სოციალური მედიის მარკეტინგი: ჩაერთეთ თქვენს აუდიტორიასთან სოციალური მედიის პლატფორმებზე, უპასუხეთ მათ კითხვებს და მიაწოდეთ ღირებული ინფორმაცია მათი შესყიდვის მოგზაურობასთან დაკავშირებით.

MOFU შინაარსის მაგალითები:

პროდუქტის შედარება: მონიშნეთ, თუ როგორ ადარებს თქვენი პროდუქტი ან მომსახურება კონკურენტებს, აჩვენეთ მისი უნიკალური უპირატესობები.

მომხმარებელთა ჩვენებები და შემთხვევის შესწავლა: აჩვენეთ რეალურ სამყაროში არსებული მაგალითები იმის შესახებ, თუ როგორ დაეხმარა თქვენი პროდუქტი ან სერვისი სხვა ბიზნესებსა თუ ინდივიდებს.

უფასო საცდელი ვერსია და დემო ვერსია: შესთავაზეთ პოტენციურ მომხმარებლებს შესაძლებლობა, გაეცნონ თქვენს პროდუქტს ან მომსახურებას, რათა ნდობა და ნდობა ჩამოყალიბდეს.

ვებინარები და პირდაპირი ღონისძიებები: უმასპინძლეთ საგანმანათლებლო ვებინარებს ან ლაივ ღონისძიებებს, სადაც შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენი აუდიტორიის კონკრეტულ კითხვებსა და პრობლემებს.

დაიმახსოვრეთ, წარმატებული MOFU სტრატეგია ფოკუსირებულია ღირებული კონტენტის მიწოდებაზე, რომელიც ასწავლის და აღზრდის ლიდერებს, საბოლოოდ ხელმძღვანელობს მათ გადამხდელი მომხმარებლებისკენ. MOFU ეტაპის გააზრებით და ეფექტური მარკეტინგული სტრატეგიების დანერგვით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად გაზარდოთ თქვენი შანსები, გადააკეთოთ პოტენციური კლიენტები ერთგულ მომხმარებლებად.

სინონიმები: თბილისი აუდიტორია