მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Token

კონკრეტული ღირებულების მატარებელი ციფრული ობიექტი.

სინონიმები - ტოკენი
Prompt

კომუნიკაციის ფორმა language Model -  თან. ინფუთირების  ( Input ) ფორმა, რომლისა შუალებითაც ვიღებთ სასურველ  აუთფუთს ( Output

 
 

 

 

სინონიმები - პრომპტი
Output

შედეგი, რომელიც ინფუთის შედეგად დგება. 

სინონიმები - აუთფუთი
Neural Network

Machine Learning ალგორითმის ტიპია, რომლის ინსპირაციას წარმოადგენს ადამიანის ტვინის სტრუქტურა და ფუნქციონალი.

 
 

 

 

სინონიმები - ნეირონული ქსელი
Input

ეს არის დატა / ინფორმაცია რომელიც მიეწოდება კომპიუტერს ან ნებისმიერ სისტემას გადასამუშავებლად. 

სინონიმები - ინფუთი
Blue

ტესტ განმარტება ქართულად

AI Whisperer

ადამიანი რომელიც ხელოვნური ინტელექტის დეველოპმენტში უშუალოდ მონაწილეობს.

AI

ხელოვნური ინტელექტი ( AI )  ეს არის კომპიუტერული მეცნიერების დარგი რომელიც მუშაობს ჭკვიანი სისტემების, მექანიზმების ალგორითმების ეწ სოფტის შექმნაზე რომლებიც ასრულებენ  იმ სამუშაოს რასაც ადამიანები აკეთებენ,  კონკრეტულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

სინონიმები - Artificial intelligence, ხელოვნური ინტელექტი
Language Model

სტატისტიკური მეთოდი რომელიც აწინასწარმეტყველებს შემდეგ სიტყვას უკვე გამოყენებული სიტყვების ანალიზის საფუძველზე.

სინონიმები - LM, LMs