დომენი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
დომენი

დომენი არის საიტის ინტერნეტ მისამართია, მაგ: facebook.com, myvideo.ge და ა.შ.

ვებსაიტის დომენი, ხშირად უბრალოდ "დომენი" წარმოადგენს თქვენი საიტის ინტერნეტ მისამართს. ეს არის უნიკალური სახელი, რომელსაც ადამიანი კრეფს ბრაუზერში, რომ იპოვოს თქვენი ვებგვერდი. რეალური მისამართივით, ვებსაიტის დომენი შედგება რამდენიმე ნაწილისგან: ზედა დონის დომენი (TLD): ეს არის დასასრული, როგორიცაა ".com", ".org", ".net" და ა.შ. ეს გვაძლევს ზოგად იდეას ვებსაიტის ტიპისა (კომერციული, საგანმანათლებლო, საერთაშორისო და ა.შ.). მეორე დონის დომენი (SLD): ეს არის მთავარი სახელი, რომელსაც აირჩევთ, როგორიცაა "google" "google.com"-ში. იგი უნიკალურია და აღნიშნავს თქვენს კონკრეტულ ვებსაიტს TLD-ში. ქვედომენები: ეს არის ოფიციალური ნაწილები, რომლებსაც დაამატებთ SLD-ს წინ, როგორიცაა "mail" "mail.google.com"-ში. აი, მაგალითი რომ გაგეგოთ: ვებსაიტი: www.bard.ai TLD: .ai (ხელოვნური ინტელექტი) SLD: bard ქვედომენი: www (საერთაშორისო საბაზრო ქსელი) ამრიგად, ვებსაიტის დომენი არის თქვენი უნიკალური ვებ მისამართი, რომელიც ხალხს ადვილად აძლევს წვდომას და პოვნას თქვენს ონლაინ კონტენტზე. ეს არის თქვენი პირველი შეხება ონლაინში, ამიტომ კარგი და გახსენებიანი დომენის არჩევანი არის კრიტიკული თქვენი ბრენდის იდენტურობისათვის.

სინონიმები: domain