მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
LTV

ერთი მომხმარებლისგან საშუალო შემოსავალი მისი ჩვენ ბიზნესთან ინტერაქციის პერიოდში.

სინონიმები - Lifetime Value
Lookalike Audience
მსგავსი აუდიტორიების შექმნა შეგვიძლია ასევე ბევრი პარამეტრის მიხედვით. საიტის ვიზიტორების მსგავსი აუდიტორია, არსებბული კლიენტების მსგავსი აუდიტორია და ა.შ.
სინონიმები - მსგავსი აუდიტორიები
Landing Page View

რამდენი ვიზიტორი გადავიდა ჩვენი საიტის, ერთ-ერთ გვერდზე.