Engagement Rate

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Engagement Rate

იმ ადამიანების ჩართულობის საზომი (Click, Like, Comment, Share, View ების სშუალებით) ვისაც უჩვენა პორტალმა თქვენი რეკლამა.

ციფრული მარკეტინგის "ჩართულობის მაჩვენებელი" არის გადამწყვეტი მეტრიკა, რომელიც ზომავს რამდენად აქტიურად ურთიერთობს თქვენი აუდიტორია თქვენს კონტენტთან ან პლატფორმასთან. ეს არსებითად ასახავს იმ კავშირს, რომელსაც თქვენ აშენებთ მათთან, თქვენი შეტყობინებების უბრალოდ ნახვის მიღმა.

წარმოიდგინეთ, მოაწყვეთ წვეულება და გაზომეთ, რამდენად არიან თქვენი სტუმრები რეალურად ჩართულნი თქვენს მიერ მოწოდებულ აქტივობებში, საუბრებში და საკვებში. რაც უფრო მაღალია ჩართულობის მაჩვენებელი, მით უფრო მხიარული და ინტერაქტიული უნდა იყოს თქვენი წვეულება!

აქ მოცემულია ჩართულობის მაჩვენებლის დაყოფა სხვადასხვა კონტექსტში:

ზოგადი განმარტება:

ჩართულობის კოეფიციენტი, როგორც წესი, გამოითვლება, როგორც ჩართულობის ჯამური რაოდენობა გაყოფილი საერთო წვდომაზე, გამრავლებული 100-ზე. ჩართულობა შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა ქმედებებს, როგორიცაა მოწონებები, კომენტარები, გაზიარებები, დაწკაპუნებები, ვიდეოს ნახვები და ა.შ., პლატფორმის ან კონტენტის ტიპის მიხედვით.

ჩართულობის მაჩვენებლის თვალის დევნების უპირატესობები:

გაიგეთ აუდიტორიის ინტერესი: ის ცხადყოფს, რამდენად ზრუნავს თქვენს აუდიტორიას თქვენი შინაარსი და შეტყობინებები. მაღალი მაჩვენებელი იმაზე მეტყველებს, რომ ისინი აქტიურად მონაწილეობენ და დაინტერესებულნი არიან იმით, რასაც თქვენ შესთავაზებთ.

კონტენტისა და სტრატეგიის ოპტიმიზაცია: იმის გაანალიზებით, თუ რომელი კონტენტი იწვევს უფრო მეტ ჩართულობას, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი სტრატეგია, რათა შექმნათ უფრო გავლენიანი კონტენტი, რომელიც უკეთესად ეხმიანება თქვენს აუდიტორიას.

გააუმჯობესეთ წვდომა და ხილვადობა: პლატფორმები ხშირად პრიორიტეტს ანიჭებენ კონტენტს მაღალი ჩართულობით, რაც პოტენციურად გაზრდის თქვენს ორგანულ წვდომას და ხილვადობას.

გაზომეთ კამპანიის ეფექტურობა: ჩართულობის მაჩვენებელი არის ძირითადი მეტრიკა თქვენი მარკეტინგული კამპანიების წარმატების შესაფასებლად და იმის გასაგებად, თუ რამდენად კარგად უკავშირდებიან ისინი თქვენს აუდიტორიას.

სხვადასხვა ტიპის ჩართულობის განაკვეთები:

სოციალური მედიის ჩართულობის მაჩვენებელი: გამოითვლება პოსტებისთვის ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა Facebook, Instagram ან Twitter, რეაქციების, კომენტარების, გაზიარებების გათვალისწინებით და ა.შ.

ვებსაიტის ჩართულობის მაჩვენებელი: ზომავს საიტზე გატარებულ დროს, გვერდების ნახვებს, კონკრეტულ ელემენტებზე დაწკაპუნებებს და სხვა მომხმარებლის ინტერაქციას თქვენს ვებსაიტზე.

ელფოსტის ჩართულობის მაჩვენებელი: ტრეკების გახსნა, დაწკაპუნება, პასუხები და გამოწერის გაუქმება აუდიტორიის ინტერესისა და ელფოსტის ეფექტურობის შესაფასებლად.კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა! კონკრეტული ქმედებები, რომლებიც განიხილება "ჩართულობა" და იდეალური ჩართულობის მაჩვენებელი შეიძლება განსხვავდებოდეს პლატფორმის, კონტენტის ტიპისა და ინდუსტრიის ეტალონების მიხედვით.

ფოკუსირება ხარისხზე ვიდრე რაოდენობაზე. უფრო მცირე აუდიტორია მაღალი ჩართულობით ხშირად უფრო ღირებულია, ვიდრე დიდი აუდიტორია პასიური ურთიერთქმედებით.

გამოიყენეთ ჩართულობის მაჩვენებელი, როგორც სახელმძღვანელო და არა წარმატების ერთადერთი საზომი. განიხილეთ სხვა მეტრიკა, როგორიცაა კონვერტაციები და ბრენდის განწყობა, ჰოლისტიკური სურათისთვის.

ჩართულობის მაჩვენებლის ეფექტური თვალყურის დევნებითა და ანალიზით, შეგიძლიათ მიიღოთ ღირებული შეხედულებები თქვენს აუდიტორიაზე და გააუმჯობესოთ თქვენი ციფრული მარკეტინგის ძალისხმევა უფრო ღრმა კავშირებისა და უფრო მნიშვნელოვანი შედეგებისთვის.

სინონიმები: რეკლამის ჩართულობა