CPA

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
CPA

Cost Per Acquisition / ერთი აკვიზიციის / შეძენა / შეთანხმების ხარჯი. მაგალითად ერთი მომხარებლის რეგისტრაცია საიტზე რამდენი გიჯდებათ...

"CPA" ციფრულ მარკეტინგის ნიშნავს Cost Per Acquisition-ს, რომელიც ზოგჯერ ასევე მოიხსენიება როგორც Cost Per Action. ეს ეხება ღირებულებას, რომელსაც იხდით მომხმარებლის მიერ განხორციელებული თითოეული სასურველი ქმედებისთვის, თქვენს მარკეტინგულ ძალისხმევასთან ურთიერთობის შემდეგ. ეს ქმედება შეიძლება იყოს შესყიდვა, წამყვანის რეგისტრაცია, აპის ჩამოტვირთვა ან ნებისმიერი სხვა კონკრეტული მიზანი, რომელსაც თქვენ განსაზღვრავთ თქვენი კამპანიისთვის.

CPA გამოიყენება სხვადასხვა ონლაინ მარკეტინგულ კამპანიაში, მათ შორის:

ეფექტურობაზე დაფუძნებული რეკლამა: შვილობილი მარკეტინგი ხშირად მოქმედებს CPA-ზე, სადაც გამომცემლებს უხდით საკომისიოს ყოველი წამყვანის ან გაყიდვისთვის, რომელსაც ისინი ქმნიან თავიანთი არხებით.

საძიებო სისტემების მარკეტინგი (SEM): შეგიძლიათ თქვენი SEM კამპანიების ოპტიმიზაცია კონვერტაციისთვის და გადაიხადოთ მხოლოდ მაშინ, როცა ვინმე ასრულებს სასურველ ქმედებას, როგორიცაა შესყიდვა, თქვენს რეკლამაზე დაწკაპუნების შემდეგ.

სოციალური მედიის რეკლამა: ბევრი პლატფორმა გვთავაზობს კამპანიის მიზნებს, რომლებიც ორიენტირებულია კონვერტაციებზე, რაც საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ კონკრეტული ქმედებები, რომლებიც გსურთ, განახორციელონ მომხმარებლებმა და გადაიხადონ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს ქმედებები მოხდება.

კონტენტ მარკეტინგი: კონვერტაციების თვალყურის დევნება კონტენტის ჩამოტვირთვიდან, ელექტრონული ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენის დარეგისტრირებიდან ან მომხმარებლის სხვა სასურველი ქმედებებიდან კონტენტის შემდგომი ჩართულობის გაზომვა შესაძლებელია CPA-ის მეშვეობით.

CPA–ს გამოყენების უპირატესობები:

ფოკუსირება შედეგებზე: CPA უზრუნველყოფს, რომ თქვენ იხდით მხოლოდ იმ რეალურ შედეგებს, რომლებიც ხელს უწყობენ თქვენი ბიზნესის მიზნების მიღწევას, გამორიცხავს ფუჭად ხარჯვას დაწკაპუნებებზე ან შთაბეჭდილებებზე, რომლებიც არ გარდაიქმნება.

გაუმჯობესებული ROI: CPA-ის გაზომვა გეხმარებათ თქვენი კამპანიების ოპტიმიზაციაში ინვესტიციის მაქსიმალური ანაზღაურების მიზნით, ფოკუსირებით მაღალი ხარისხის მომწოდებლებისა და მომხმარებლების შეძენაზე ყველაზე ეფექტური ხარჯებით.

უკეთესი სამიზნე: იმის გაგება, თუ რომელი არხები და კამპანიები წარმოქმნიან ყველაზე ეკონომიურ კონვერტაციებს, საშუალებას გაძლევთ უფრო ეფექტურად გაანაწილოთ თქვენი ბიუჯეტი ყველაზე პროდუქტიულ სტრატეგიებზე.

CPA-ზე მოქმედი ფაქტორები:

სამიზნე აუდიტორია: მეტი ნიშის ან მიზნობრივი აუდიტორიის მიღწევამ შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მაღალი CPA ნაკლები კონკურენციის, მაგრამ პოტენციურად მაღალი ხარისხის კონვერტაციების გამო.

შეთავაზება და სადესანტო გვერდი: თქვენი შეთავაზება და სადესანტო გვერდის ეფექტურობა მნიშვნელოვნად მოქმედებს კონვერტაციის მაჩვენებლებზე და, შესაბამისად, CPA-ზე. ამ ელემენტების ოპტიმიზაციამ შეიძლება შეამციროს თქვენი CPA.

კამპანიის მიზნობრივი მიზნები და კრეატიულები: სწორი აუდიტორიის მიზანმიმართვა დამაჯერებელი შეტყობინებებითა და კრეატიულობით შეიძლება მიიზიდოს მომხმარებლები, რომლებსაც აქვთ კონვერტაციის ალბათობა, რაც შეამცირებს თქვენს CPA-ს.

პლატფორმა და კონკურენცია: პლატფორმის საფასურმა და კონკურენციამ სარეკლამო სივრცეში შეიძლება გავლენა მოახდინოს CPA-ზე სხვადასხვა არხებზე.

სინონიმები: Cost Per Acquisition