მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
საძიებო სისტემები

პოპულარული საძიებო სისტმებია: Googe, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu, CC Search, DuckDuckGo, Search Encrypt, Wiki.com

SERP

 SERP (search engine results page) - საძიებო სისტემის შედეგების გვერდი, განსაკუთრებით მნიშვნლევანია თქვენთვის საინტერესო საძიებო სიტყვა ჩანდეს საძიებო სისტემების (მაგ. Google, Bing, Yandex, Yahoo...) პირველივე გვერდზე

SEO ოპტიმიზაცია

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია (SEO) არის საძიებო სისტემებიდან ვებსაიტზე ან ვებ გვერდზე ტრაფიკის ხარისხისა და რაოდენობის გაუმჯობესების პროცესი. SEO ნიშნავს დაურეკლამებელ ტრაფიკს ('ბუნებრივი' ან 'ორგანული' ტრაფიკი).

სინონიმები - სეო, SEO, სეო ოპტიმიზაცია
Off-page SEO

Off-page SEO (გარე სეო) გულისხმობს ქმედებებს, რომლებიც განხორციელებულია თქვენი ვებსაიტის გარეთ, რათა აამაღლოს თქვენი ვებ-საიტის რეიტინგი საძიებო სისტემის შედეგების გვერდებზე (SERPs). გვერდის SEO-სთან ერთად, ეს მოიცავს ძირითადი SEO-ს რამდენიმე ფაქტორს, რომელიც ეხმარება საიტს რანჟირებაში. გარე სეოს მაგალითია ე.წ. ბექლინკები ( Backlinks ), ანუ თქვენი საიტის ლინკები, რომლებიც ხვდება სხვა საიტებზე.

სინონიმები - გარე სეო,off page seo,Off-site SEO,Off site SEO
No follow link

No follow link არის ისეთი ბმული, რომელიც არ ითვლება გვერდის სასარგებლოდ, ანუ არ ზრდის გვერდის რეიტინგს და არ უწყობს (ან თითქმის არ უწყობს) ხელს დალინკული გვერდის დარანკვას SERP-ებში. No follow link გამოიყენება მხოლოდ მაშინ როცა არ გსურთ გაზიარებულ ბმულს მიანიჭოთ რეიტინგი. როგორც წესი, უფრო ხშირად გამოიყენება Follow link ტიპის ბმულები.

Follow link

Follow link - ტიპის ბმული დალინკული საიტისათვის წარმოადგენს სასარგებლო ბმულებს საძიებო სისტემებში გვერდების დარანკვისთვის.  მაგალითად, თქვენ თუ გაქვთ 100 Follow link ტიპის ბმული, ხოლო თქვენს კონკურენტს 100 No follow link ბმული იმავე საიტებზე, სხვა პირობების თანაბორობის შემთხვევაში, თქვენ საიტს დიდი უპირატესობა ექნება Google, Yahoo და სხვა საძიებო სისტემებში ძებნის დროს.