მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
ROI

ამონაგები ინვესტიციაზე. % მაჩვენებელი. ( შემოსავალი-ხარჯი ) / ხარჯი = ROI

სინონიმები - Return On Investment
ROAS
რა დავხარჯე მხოლოდ რეკლამაში და რა შემოსავალი მომიტანა ამ რეკლამამ. შემოსავალი (Revenue) / რეკლამის ხარჯზე (Spend) = ROAS
სინონიმები - Return on Ad Spend
Roadmap

სტრატეგიული გეგმის მიზნები ან/და ეტაპები კომპანიის საქმიანობის მომავალთან დაკავშირებით

სინონიმები - როადმაპი,როადმეპი
Retargeting / Remarketing
პროცესი რომლის საშუალებითაც ერთხელ თქვენ საიტზე ნამყოფ პოტენციურ მომხმარებელს უკან აბრუნებთ კვლავ მისთვის ნაჩვენები რეკლამის საშუალებით.
სინონიმები - რეტარგეტინგი / რემარკეტინგი
Reach

რამდენმა უნიკალურმა ადამიანმა ნახა რეკლამა

Reach
იმის მაჩვენებული თუ რამდენმა უნიკალურმა ადამიანმა ნახა თქვენი რეკლამა.
სინონიმები - აუდიტორიაზე წვდომა