მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
MOFU - Middle of the Funnel

მომხმარებლის გზის შუა ეტაპი როცა პოტენციურმა კლიენტმა  იცის ჩვენი არსებობის შესახებ მაგრამ ჯერ არ გადაუწყვეტია  ჩვენი პროდუქციის ყიდვა. ამ ეტაპზე აუცილებელია ვუჯიკოთ და დავარწმუნოთ მომხმარებელი ჩვენი პროდუციის შეძენაში.

 

სინონიმები - თბილისი აუდიტორია
Margin

გაყიდვების რა პროცენტი გადაიქცა მოგებად.

სინონიმები - მარჟა