KPI

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
KPI

წარმატების მაჩვენებელი მთავარი პარამეტრი.

ციფრულ მარკეტინგში KPI ნიშნავს ძირითადი შესრულების ინდიკატორს. ეს არის რაოდენობრივი საზომი, რომელიც გამოიყენება თქვენი მარკეტინგული ძალისხმევის წარმატების თვალყურის დევნებისთვის კონკრეტული მიზნების მისაღწევად. იფიქრეთ მასზე, როგორც კომპასზე, რომელსაც იყენებთ თქვენი ციფრული მარკეტინგული მოგზაურობის ნავიგაციისთვის, რაც დარწმუნდებით, რომ სწორი მიმართულებით მიდიხართ.

რატომ არის მნიშვნელოვანი KPI?

დაისახეთ მიზნები და თვალყური ადევნეთ პროგრესს: KPI-ები იძლევა მკაფიო გზას თქვენი მარკეტინგული მიზნების დასადგენად და მათი მიღწევისკენ მიმავალ პროგრესის გასაზომად. ეს საშუალებას გაძლევთ იყოთ კონცენტრირებული და საჭიროებისამებრ განახორციელოთ კორექტირება.

გააუმჯობესეთ კამპანიის ეფექტურობა: კონკრეტული KPI-ების თვალყურის დევნით, შეგიძლიათ განსაზღვროთ რომელი მარკეტინგული კამპანიები მუშაობს კარგად და რომელს სჭირდება გაუმჯობესება. ეს საშუალებას გაძლევთ გაანაწილოთ თქვენი რესურსები უფრო ეფექტურად და მიიღოთ მაქსიმუმი თქვენი ბიუჯეტიდან.

მონაცემებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღება: KPI-ები გვაწვდიან ღირებულ მონაცემებს, რომლებსაც შეუძლიათ აცნობონ თქვენი მარკეტინგული სტრატეგიები და გადაწყვეტილებები. ეს გეხმარებათ გააკეთოთ მონაცემებიზე ორიენტირებული არჩევანი, რომელიც უფრო მეტად მიგვიყვანს წარმატებამდე.

ციფრული მარკეტინგის საერთო KPI-ების მაგალითები:

ვებსაიტის ტრაფიკი: ზომავს თქვენი ვებსაიტის ვიზიტორების რაოდენობას.

კონვერტაციის კოეფიციენტი: ზომავს ვებსაიტის ვიზიტორთა პროცენტს, რომლებიც იღებენ სასურველ მოქმედებას, როგორიცაა შესყიდვა ან დარეგისტრირება საინფორმაციო ბიულეტენში.

დაწკაპუნების კოეფიციენტი (CTR): ზომავს იმ ადამიანების პროცენტულ რაოდენობას, რომლებიც დააწკაპუნებენ ბმულზე ნახვის შემდეგ, რომელიც ხშირად გამოიყენება რეკლამისთვის ან ელექტრონული ფოსტით მარკეტინგისთვის.

ფასი თითო ლიდერზე (CPL): ზომავს ახალი ტყვიის შეძენის ღირებულებას.

ინვესტიციის დაბრუნება (ROI): ზომავს წმინდა მოგებას ან ფინანსურ მოგებას, რომელსაც მიიღებთ თქვენი მარკეტინგული ინვესტიციიდან.

სწორი KPI-ების არჩევა:

თქვენ მიერ არჩეული კონკრეტული KPI-ები დამოკიდებული იქნება თქვენს საერთო მარკეტინგულ მიზნებსა და ამოცანებზე. მნიშვნელოვანია აირჩიოთ KPI-ები, რომლებიც არის შესაბამისი, გაზომვადი, მიღწევადი და დროში შეზღუდული (SMART მიზნები).

რჩევები KPI-ების ეფექტურად გამოყენებისთვის:

 

რეგულარულად თვალყური ადევნეთ თქვენს KPI-ებს: რეგულარულად აკონტროლეთ თქვენი KPI-ები ტენდენციების იდენტიფიცირებისთვის და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირების შესასრულებლად.

დაუკავშირდით თქვენს KPI-ებს: გაუზიარეთ თქვენი KPI-ები თქვენს გუნდს, რათა დარწმუნდეთ, რომ ყველა მუშაობს ერთი და იგივე მიზნების მისაღწევად.

ნუ დაეყრდნობით ამაო მეტრიკას: მოერიდეთ ფოკუსირებას ამაო მეტრიკაზე, როგორიცაა გვერდის ნახვები ან მიმდევრების რაოდენობა, რაც სულაც არ ასახავს თქვენი მარკეტინგული ძალისხმევის წარმატებას.

სინონიმები: Key Performance Indicator