სოციალური მედია

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი
ტერმინი ტერმინის განმარტება
სოციალური მედია
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

სოციალური მედია ეს არის ინტერაქტიული ტექნოლოგიები, რომლებიც გვიმარტივებენ კომუნიკაციას. ვირტუალურ სივრცეში გვეხმარებიან ინფორმაციის, ინტერესების და იდეების გაზიარებაში სხვა და სხვა  თვითგამოხატვის  ფორმების საშუალებით.

Synonyms: სოცმედია,სოც. მედია