მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Business Manager

Facebook-ზე თვენი ბიზნესის სამართავი ერთგვარი პანელი. ბიზნეს მენეჯერში თავს იყრის  როგორც  ფეისბუქ გვერდები ასევე სარეკლამო ანგარიშები და პიქსელები რომლებიც საიტებზე გაქვთ ჩაშენებული

სინონიმები - ბიზნეს მენეჯერი
BOFU - Bottom of the funnel

მომხმარებლის გზის ბოლო ეტაპუ როა პოენციური კლიენტი იყო უკვე ჩვენ საიტზე მაგრამ ჯერ არ უყიდია არაფერი. ამ ეტაპზე ჩვენ ვაკეთებთ რემარკეტინგს რომ მოვაბრუნოთ ეს მომხმარებელი ჩვენ საიტზე რათა შეიძინოს ჩვენი პროდუქცია.

სინონიმები - ცხელი აუდიტორია
Binge-watching

გადაბმულად, საათების და დღეების მანძილზე სერიალების ეპიზოდებისა თუ ვიდეო პროდუქციის დიდი მოცულობის ერთიანად ყურება /  ნახვა. ე.წ ჩაჯდომით ნახვა :)

სინონიმები - Binge-viewing
B2C
როდესაც ბიზნესის მთავარი მომხმარებელი / კლიენტი არის ფიზიკური პირი
სინონიმები - Business to Consumer
B2B
როდესაც ბიზნესის მთავარი მომხმარებელი / კლიენტი არის სხვა ბიზნესი / იურიდიული პირი
სინონიმები - Business to Business