მედიუმი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
მედიუმი

საშუალება, კინო როგორც მედიუმი, ვიდეო როგორც მედიუმი, ტექსტი როგორც მედიუმი და აშ

საშუალება და ხერხები, გზები, კინოში, ლიტერატურაში, ფერწერაში ხელოვნების სხვა და სხვა მსხვილ მიმდინარეობებში რომლის საშუალებითაც შეიძლება კონკრეტული შინაარსის გადმოცემა, თუ ქმედების განხორციელება.

სინონიმები: მედიუმის, მედიუმი, მედიუმით