მედიუმი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
მედიუმი

საშუალება, კინო როგორც მედიუმი, ვიდეო როგორც მედიუმი, ტექსტი როგორც მედიუმი და აშ

სინონიმები: მედიუმის, მედიუმი, მედიუმით