მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
KPI
წარმატების მაჩვენებელი მთავარი პარამეტრი.
სინონიმები - Key Performance Indicator