ბენეფიტი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
ბენეფიტი

სარგებელი 

კონკურენტული უპირატესობა:

 

ის ფუნქცია ან თვისება, რომელიც თქვენს ბიზნესს აძლევს უპირატესობას კონკურენტებთან შედარებით რათა გაზარდოთ კლიენტების რაოდენობა.

მაგალითები: უნიკალური პროდუქციის შეთავაზება, მაღალი ხარისხის კლიენტთა მომსახურების სერვისი, ეფექტური ოპერაციები, ძლიერი ბრენდის რეპუტაცია.

 

მომატებული ღირებულება:

კონკრეტული ღირებულება, რასაც თქვენი პროდუქტი ან სერვისი ქმნის კლიენტებისთვის, მათი პრობლემების გადასაჭრელად, მათი საჭიროებების შესასრულებლად  ან ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

მაგალითები: პროდუქტივობის ზრდა, ხარჯების შემცირება, მუშაობის გაუმჯობესება, მეტი მომხმარებელის გამოცდილება. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს ბენეფიტი, კონკურენტული უპირატესობა /  სარგებელი  რომელსაც შეიძლება ფლობდეთ.

 
 

 

 

სინონიმები: Benefit, ბენეფიტს, ბენეფიტის