მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
TOFU - Top of the Funnel

'გაყიდვების ძაბრის' (Funnel -ის) ერთ-ერთი შემადგენილი მონაკვეთი (ToFu - ზედა ნაწილი, MoFu - შუა ნაწილი, BoFu - ქვედა ნაწილი)

მომხმარებლების გზის პირველი ეტაპი როდესაც მან საერთოდ არ იცის ჩვენი პროდუქციის შესახებ არაფერი. ჩვენი მიზანია ჩვენი პროდუქციის / სერვისის ცნობადობის გენერირება პოტენციურ მომხმარებლებში

სინონიმები - ცივი აუდიტორია
ToFu

'გაყიდვების ძაბრის' (Funnel -ის) ერთ-ერთი შემადგენილი მონაკვეთი (ToFu - ზედა ნაწილი, MoFu - შუა ნაწილი, BoFu - ქვედა ნაწილი)

Targeting
რეკლამისთვის სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა რომელთაც უნდა ეჩვენოს თქვენი რეკლამა, თქვენ პოტენციურ მომხმარებლებს...
სინონიმები - ტარგეტირება / დამიზნება