ბიზნეს სექტორი (სერვისი)

ბიზნესი (სერვისი)

iuristebi-btn.jpg
xelmarjve-1.jpg

ბიზნეს სექტორი (სერვისი)

 • შესრულების დრო: 10 დღე
 • რევიზია: 2
 • მიზანი: გაყიდვის ხელშეწყობა

ბიზნეს სექტორი (სერვისი)

 • შესრულების დრო: 7 დღე
 • რევიზია: 1
 • მიზანი: გაყიდვის ხელშეწყობა

საჯარო / სახელმწიფო სექტორი

საჯარო სექტორი

play-button.svg

საჯარო სექტორი

 • შესრულების დრო: 10 დღე
 • რევიზია: 3
 • მიზანი: პროგრამის პრეზენტაცია

საერთაშორისო პროექტები

საერთაშორისო პროექტები

play-button.svg

საერთაშორისო პროექტები

 • შესრულების დრო: 15 დღე
 • რევიზია: 5
 • მიზანი: დარგის ხელშეწყობა