ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Word-of-mouth marketing

მარკეტინგი, სადაც კმაყოფილი მომხმარებლები ავრცელებენ დადებით რეკომენდაციებს თქვენი ბრენდის შესახებ

სინონიმები - WOMM