ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Viral marketing

ვირუსული მარკეტინგი: კონტენტი, რომელიც შექმნილია სწრაფად გავრცელებისთვის ონლაინ გაზიარების გზით