ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Purchase Conversion Value

გაყიდული პროდუქციის ღირებულება.

სინონიმები - PCV
Purchase

ვიზიტორმა იყიდა ჩვენი პროდუქტი ან მომსახურება.

სინონიმები - გადახდა
Pixel

Facebook-ის სპეციალური კოდი რომლის ინტეგრაციასაც ვახდენთ საიტზე, რაც შემდგომში გვაძლევს რეტარგეტინგის და აუდიტორიების შექმნის შესაძლებლობას. სრულ ინფორმაციას ჩვენი რეკლამის ეფექტურობასთან დაკავშირებით.

სინონიმები - პიქსელი
paywall

Paywall (ფეივოლი) გულისხმობს ფასიან კონტენტს, მისი ყველაზე პოპულარული მაგალითია Patreon-ი, სადაც კონტენტის ავტორებად რეგისტრირდებიან გარკვეული სპეციალობის მქონე გურუები და იუზერებისგან მიღბული გარკვეული შემოწირულობების სანსაცვლოდ აწვდიან მათ ექსკლუზიურ ინფორმაციას.

სინონიმები - ფეივოლი,ფეივოლს,