ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Native advertising

ფასიანი რეკლამის ფორმა, რომელიც შენიღბავს ჩვეულებრივ შინაარსს. ის შეუფერხებლად ერწყმის პლატფორმას ან პუბლიკაციას, სადაც ჩანს, განსხვავებით ტრადიციული რეკლამებისგან, რომლებიც გამოირჩევა ნათელი ფერებით, მოციმციმე ბანერებით ან ინტრუზიული ამომხტარი ფანჯრებით.