ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
LTV

ერთი მომხმარებლისგან საშუალო შემოსავალი მისი ჩვენ ბიზნესთან ინტერაქციის პერიოდში.

სინონიმები - Lifetime Value
Lookalike Audience

მსგავსი აუდიტორიების შექმნა შეგვიძლია ასევე ბევრი პარამეტრის მიხედვით. საიტის ვიზიტორების მსგავსი აუდიტორია, არსებბული კლიენტების მსგავსი აუდიტორია და ა.შ.

სინონიმები - მსგავსი აუდიტორიები
Local storage

A browser feature that allows websites to store small amounts of data on the user's device, enabling features like remembering preferences or login information.

Landing Page View

რამდენი ვიზიტორი გადავიდა ჩვენი საიტის, ერთ-ერთ გვერდზე.