ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Impressions

არა უნიკალური რეკლამის ნახვები. ერთმა ადამიანმა შეიძლება ნახოს რამდენიმეჯერ, ანუ ერთი რეკლამის საერთოო ჯამში ნახვები. ფორმულა ასეთია > > Reach * Frequency = Impressions

სინონიმები - რეკლამის ნახვები
IC

ვიზიტორი გადავიდა გადახდის გვერდზე.

სინონიმები - Initiate Checkout