ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Halo effect

როდესაც პოზიტიური ასოციაციები ერთ პროდუქტთან ან სერვისთან გავლენას ახდენს ხალხის აღქმაზე სხვა დაკავშირებული შეთავაზების შესახებ.

სინონიმები - ჰალო ეფექტი