ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Frequency

იმის მაჩვენებული თუ საშუალოდ რამდენჯერ ნახა ერთმა ადამიანმა თქვენი რეკლამა.

სინონიმები - სიხშირე
Feedback

მომხმარებლის უკუკავშირი (შთაბეჭდილება, შეფაება, შენიშვნა, კრიტიკა) სერვისის ან პროდუქტთან დაკვშირებით.

სინონიმები - ფიდბექი,უკუკავშირი
Facebook

Facebook არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ონლაინ სოციალური მედიისა და სოციალური ქსელის სერვისი, რომელიც ეკუთვნის ამერიკულ კომპანია Meta Platforms-ს.