ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Yellow journalism

მიკერძოებული და სენსაციური რეპორტაჟის ტექნიკა, რომელიც ზოგადად ერიდება ეთიკურ კონტენტ მარკეტინგში.

სინონიმები - ყვითელი ჟურნალისტიკა