ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
XR

გაფართოებული რეალობა (XR): იმერსიული ტექნოლოგიები, როგორიცაა AR და VR, გამოიყენება კონტენტის მიმზიდველი გამოცდილების შესაქმნელად.

სინონიმები - eXtended Reality