ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
SSL

უსაფრთხოების სერთიფიკატი, რომელიც პასუხისმგებელია მომხმარებელსა და საიტს შორის მონაცემთა უსაფრთხო გაცვლაზე.

სინონიმები - Secure Sockets Layer, უსაფრთხოების სერთიფიკატი