ლექსიკონი

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
KPI

წარმატების მაჩვენებელი მთავარი პარამეტრი.

სინონიმები - Key Performance Indicator