ვებ 3.0

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
ვებ 3.0

ვებ 3.0 ეს არის WWW ტექნოლოგიების განვითარების მესამე ეტაპი, რომელიც მოიცავს დეცენტრალიზაციას, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებსა და ტოკენზე დაფუძნებულ ეკონომიკას.

სინონიმები: ვებ3