ვებ 2.0

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
ვებ 2.0

ვებ 2.0 აღნიშნავს პოსტ დოთქომების ეპოქაში,  იმ მიმდინარე ცვლილებებს WWW ტექნოლოგიებსა და ვებ დიზაინში, რაც ზრდის კრეატიულობას,  ვებში ინფორმაციის უსაფრთხოდ გაზიარების,  თანამშრომლობისა და ფუნქციონალურობის  ხარისხის გაუმჯობესებას.