ვებ 1.0

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ვებ 1.0

ვებ 1.0 ეს არის რეტრონიმი,  რომელიც აღნიშნავს 1999 დან 2004 წლამდე პერიოდში  ვების განვითარების პირველ ეტაპს. 

Author - View.ge