მოძებნეთ სასურველი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი ტერმინის განმარტება
Follow link

Follow link - ტიპის ბმული დალინკული საიტისათვის წარმოადგენს სასარგებლო ბმულებს საძიებო სისტემებში გვერდების დარანკვისთვის.  მაგალითად, თქვენ თუ გაქვთ 100 Follow link ტიპის ბმული, ხოლო თქვენს კონკურენტს 100 No follow link ბმული იმავე საიტებზე, სხვა პირობების თანაბორობის შემთხვევაში, თქვენ საიტს დიდი უპირატესობა ექნება Google, Yahoo და სხვა საძიებო სისტემებში ძებნის დროს.