SEO ფაქტორების განაწილება Google-ში (2023)

2-3 წუთი

SEO ფაქტორების განაწილება

Google  პერიოდულად ანახლებს ალგოროთიმს, რომელიც ეყრდნობა 200-ზე მეტ გაზომვად ტექნიკურ პარამერტრს. ქვემოთ გთავაზობთ ამ ასეულობით პარამეტრის დაჯგუფებულ საორიეტაციო პროცენტულ განაწილებას Google-ის საძიებო ალგორითმისთვის. იხილეთ SEO ფაქტორების განაწილება.

 

SEO ფაქტორების განაწილება
SEO ფაქტორების განაწილება 

 

ფაქტორები განაწილება
კონტენტი და სიახლეების სტაბილურობა 24%
Keyword სათაურში 15%
Backlink-ები 15%
ნიშის ექსპრტულობა 14%
შემომსვლების ჩართულობა 12%
სანდოობა (Trustworthiness) 5%
მობილურზე მორგებულობა 4%
შიდა ლინკების სტრუქტურა 3%
ჩატვირთვის სიჩქარე 3%
დაცულობა / SSL სერთიფიკატი 2%
სტრუქტურა (Schema Markup) 1%
Keyword ბმულში 1%
Keyword მეტა, H1, H2 და ა.შ. ტეგებში 1%

 

2023 წლის ცვლილებები Google საძიებო ალგორითმში

განახლებული SEO ფაქტორების განაწილება

სანდოობა (Trustworthiness) - არის ყველაზე თვალშისაცემი განახლება, რაც 2023 წელს დაემატა, მისი წილი ფაქტორთა შორის შეადგენს დაახლობით 5%-ს. ცვლილება გამოიწვია Google-ის  ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგის გაუმჯობესებამ, რომელსაც ახლა უკვე შეუძლია განსაზღვროს კონტენტის ფაქტობრივი ტიპი და მიხვდეს ხომ არ არის ეს შეცდმოაში შემყვანი ინფორმაცია, ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსურ და სამედიცინო რჩევებს.  თუ თქვენ ამ საკითხებზე წერთ სტატიებს, Google გვირჩევს, მოიყვანოთ აკადემიური წყაროები და ამით თავიდან აიცილოთ დაუდასტურებელი პრეტენზიები ამ ფაქტორის ოპტიმიზაციისთვის.

 

მომხმარებლის ჩართულობა - წინა წელიწადთან შედარებით ოდნავ გაიზარდა (11% → 12%) და 2023 წელს Google-ის ალგორითმში  ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორთა შორის მე-5 ადგილს იკივაებს. ეს არის ფაქტორი, რომელიც მუდმივად მზარდია ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ავტორთა მიერ კონტენტის შექმნისას  ჩართულობაზე აქცენტის გაკეთება, ნაწილობრივ გულისხმობს რომ მაძიებელი თავისთვის საინტერესო, სრულყოფილ პასუხს იღებს. 

 

ნიშის ექსპრტულობის - წონა ასევე 1%-ით გაიზარდა (13% → 14%) SEO ფაქტორების განაწილებაში. ამ კომპონენტების გაუმჯობებსითვის, შეიძლება გამოიყენოთ კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგია, რომელიც ცნობილია სახელით  Hub and Spoke SEO ანუ გაქვს ერთი მთავარი სტატია და მისი ქვესაკითხები გადალინკულია სხვა სტატიებზე, რომელშიც გაშლილია "მშობელ" სტატიაში მოყვანილი საკითხები. 

 

კონტენტი და სიახლეების სტაბილურობა - კვლავ რჩება #1 ფაქტორად, თუმცა მისი წილი 26%-დან 24%-მდე შემცირდა. როგორც ჩანს ამის მიზეზი ახალი ფაქტორის დამატება იყო, რომელიც ასევე მჭირდოდ უკავშირდება კონტენტის შინაარს. Google-ისთვის კვლავ მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის ინფორმაციის განთავსება, რომელიც ხდება თანმიმდევრულად და უწყვეტად.  მეტი კარგი კონტენტი ასევე ნიშნავს მეტი backlinks-ების მოზიდვის  შესაძლებლობას და Google Trust-ის ზრდის მეტ შანსს.

 

Keyword-ები მეტა სათაურებში - პროცენტული წონა ოდნავ შემცირდა (17% →  15%), მიუხედავად ალგორითმში მისი დაქვეითების, ეს ფაქტორი კვლავ ძალიან საყურადღებო წინაპირობაა, ასევე ადვილი შესასრულებეულია. ეცადეთ არასოდეს გამოგრჩეთ.

 

შიდა ბმულების სტრუქტურა - არსებითად შემცირდა (5% → 3%), რის ძირითად მიზეზადაც ალბათ კვლავ ახალი პარამეტრის გამოჩენა შეგვიძლია ვივარაუდოთ. მიუხედავად იმისა, რომ Google აგრძელებს კავშირების ძიებას თქვენი ვებსაიტის გვერდებს შორის, ეს 2023 წელს უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი სიგნალია Google-ისთვის, ვიდრე წინა წლებში იყო.

 

Backlink-ების - ხვედრითი წილი 2023 წელს უცვლელად დარჩა 15%-ზე. ეს ხაზს უსვამს იმას, რომ ფაქტორი, რომელიც ერთ მომენტში შეადგენდა ალგორითმის 50%-ზე მეტს, დღეს მაინც მნიშვნელოვანია, თუმცა ბევრად ნაკლები ვიდრე ადრე. როგორც მეოთხე ყველაზე წონიანი ალგორითმის ფაქტორი, ეს არის ერთგვარი გადმონაშთი, როდესაც Google-ის AI არ იყო საკმარისად დახვეწილი, რათა შეეფასებინა კონტენტის შიგთავსის ხარისხი, რისთვისაც  სჭირდებოდა სხვა ვებსაიტების მხარდაჭერა. მიუხედავად იმისა, რომ გვერდის სანდოობის შეფასების კონცეფცია სხვა ვებსაიტების ბმულების საფუძველზე - აკადემიური ციტირების მსგავსი სისტემაა და ის ყოველთვის აქტუალური იქნება. ალბათ აღარასოდეს გაიზარდება მისი მნიშვნელობა Google-ის ალგორითმში.

 

თუ გსურთ დახმარება SEO ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით