ხშირად დასმულიკითხვები

ფასების შესახებ

საიტის ფასი დამოკიდებულია ფუნქციონალზე, ანუ იმაზე თუ რას გინდათ რომ თქვენი საიტი აკეთებდეს, თქვენ სურვილზე და საჭიროებაზე თუ რა ფუნქციები და ‘’უნარები’’ უნდა ქონდეს მას. მათ გასაგებათ თუ ამაზე ბუნდოვანი წარმოდგენა გაქვთ შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენი საიტის დამზადების ფუნქციონალს ან მოითხოვოთ ზარი.

ზოგადი კითხვები

საიტის ფასი დამოკიდებულია ფუნქციონალზე, ანუ იმაზე თუ რას გინდათ რომ თქვენი საიტი აკეთებდეს, თქვენ სურვილზე და საჭიროებაზე თუ რა ფუნქციები და ‘’უნარები’’ უნდა ქონდეს მას. მათ გასაგებათ თუ ამაზე ბუნდოვანი წარმოდგენა გაქვთ შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენი საიტის დამზადების ფუნქციონალს ან მოითხოვოთ ზარი.

ფუნქციების შესახებ

საიტის ფასი დამოკიდებულია ფუნქციონალზე, ანუ იმაზე თუ რას გინდათ რომ თქვენი საიტი აკეთებდეს, თქვენ სურვილზე და საჭიროებაზე თუ რა ფუნქციები და ‘’უნარები’’ უნდა ქონდეს მას. მათ გასაგებათ თუ ამაზე ბუნდოვანი წარმოდგენა გაქვთ შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენი საიტის დამზადების ფუნქციონალს ან მოითხოვოთ ზარი.

უცნაური კითხვები

საიტის ფასი დამოკიდებულია ფუნქციონალზე, ანუ იმაზე თუ რას გინდათ რომ თქვენი საიტი აკეთებდეს, თქვენ სურვილზე და საჭიროებაზე თუ რა ფუნქციები და ‘’უნარები’’ უნდა ქონდეს მას. მათ გასაგებათ თუ ამაზე ბუნდოვანი წარმოდგენა გაქვთ შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენი საიტის დამზადების ფუნქციონალს ან მოითხოვოთ ზარი.