ვებ 3.0

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი
ტერმინი ტერმინის განმარტება
ვებ 3.0
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

ვებ 3.0 ეს არის WWW ტექნოლოგიების განვითარების მესამე ეტაპი, რომელიც მოიცავს დეცენტრალიზაციას, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებსა და ტოკენზე დაფუძნებულ ეკონომიკას.

Synonyms: ვებ3