ვებ 2.0

მოძებნეთ სასურველი ტერმინი
ტერმინი ტერმინის განმარტება
ვებ 2.0
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

ვებ 2.0 აღნიშნავს პოსტ დოთქომების ეპოქაში,  იმ მიმდინარე ცვლილებებს WWW ტექნოლოგიებსა და ვებ დიზაინში, რაც ზრდის კრეატიულობას,  ვებში ინფორმაციის უსაფრთხოდ გაზიარების,  თანამშრომლობისა და ფუნქციონალურობის  ხარისხის გაუმჯობესებას.