და რას აკეთებთ თქვენ ამ დროს?

თიშავთ თუ აგრძელებთ ყურებას? ?