სტაჟირება (დასაქმების პერსპექტივით)

press freedom fists

view.ge - აცხადებს ჟურნალისტის 1 თვიან არაანაზღაურებად სტაჟირებას დასაქმების პერსპექტივით, გთხოვთ განაცხადი გამოაგზავნოთ 15 ივნისამდე.

 

*გაითვალისწინეთ,რომ ადრე გამოგზავნილ პრეტენდენტებს მიენიჭებათ უპირატესობა

გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი სახელი და გვარი
/ / გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი ასაკი
გთხოვთ ატვირთოთ თქვენი ფოტოსურათი
Invalid Input
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჟურნალისტის პოზიციაზე პრეტენდენტი აუცილებელია გამართულად მეტყველებდეს ქართულ ენაზე და სასურველია იცოდეს რუსული ან/და ინგლისური ენა
Invalid Input
გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი საცხოვრებელი ქალაქი
გთხოვთ მიუთიოთ თქვენი განათლების მაქსიმალური აკადემიური ხარისხი
გთხოვთ მიუთიოთ თქვენი მობილური ნომერი
გთხოვთ მიუთიოთ თქვენი ელ-ფოსტის მისამართი
გთხოვთ გადაამოწმოთ ლინკის სიწორე
Invalid Input