მოძებნეთ სასურველი ტერმინი
ტერმინი ტერმინის განმარტება
სოციალური მედია
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

სოციალური მედია ეს არის ინტერაქტიული ტექნოლოგიები, რომლებიც გვიმარტივებენ კომუნიკაციას. ვირტუალურ სივრცეში გვეხმარებიან ინფორმაციის, ინტერესების და იდეების გაზიარებაში სხვა და სხვა  თვითგამოხატვის  ფორმების საშუალებით.

Synonyms - სოცმედია,სოც. მედია
საძიებო სისტემები
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

პოპულარული საძიებო სისტმებია: Googe, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu, CC Search, DuckDuckGo, Search Encrypt, Wiki.com

ვებ 3.0
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

ვებ 3.0 ეს არის WWW ტექნოლოგიების განვითარების მესამე ეტაპი, რომელიც მოიცავს დეცენტრალიზაციას, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებსა და ტოკენზე დაფუძნებულ ეკონომიკას.

Synonyms - ვებ3
ვებ 2.0
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

ვებ 2.0 აღნიშნავს პოსტ დოთქომების ეპოქაში,  იმ მიმდინარე ცვლილებებს WWW ტექნოლოგიებსა და ვებ დიზაინში, რაც ზრდის კრეატიულობას,  ვებში ინფორმაციის უსაფრთხოდ გაზიარების,  თანამშრომლობისა და ფუნქციონალურობის  ხარისხის გაუმჯობესებას.  

ვებ 1.0
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

ვებ 1.0 ეს არის რეტრონიმი,  რომელიც აღნიშნავს 1999 დან 2004 წლამდე პერიოდში  ვების განვითარების პირველ ეტაპს. 

TOFU - Top of the Funnel
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

"გაყიდვების ძაბრის" (Funnel -ის) ერთ-ერთი შემადგენილი მონაკვეთი (ToFu - ზედა ნაწილი, MoFu - შუა ნაწილი, BoFu - ქვედა ნაწილი)

მომხმარებლების გზის პირველი ეტაპი როდესაც მან საერთოდ არ იცის ჩვენი პროდუქციის შესახებ არაფერი. ჩვენი მიზანია ჩვენი პროდუქციის / სერვისის ცნობადობის გენერირება პოტენციურ მომხმარებლებში

Synonyms - ცივი აუდიტორია
ToFu
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

"გაყიდვების ძაბრის" (Funnel -ის) ერთ-ერთი შემადგენილი მონაკვეთი (ToFu - ზედა ნაწილი, MoFu - შუა ნაწილი, BoFu - ქვედა ნაწილი)

Targeting
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი
რეკლამისთვის სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა რომელთაც უნდა ეჩვენოს თქვენი რეკლამა, თქვენ პოტენციურ მომხმარებლებს...
Synonyms - ტარგეტირება / დამიზნება
SERP
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

 SERP (search engine results page) - საძიებო სისტემის შედეგების გვერდი, განსაკუთრებით მნიშვნლევანია თქვენთვის საინტერესო საძიებო სიტყვა ჩანდეს საძიებო სისტემების (მაგ. Google, Bing, Yandex, Yahoo...) პირველივე გვერდზე

SEO ოპტიმიზაცია
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია (SEO) არის საძიებო სისტემებიდან ვებსაიტზე ან ვებ გვერდზე ტრაფიკის ხარისხისა და რაოდენობის გაუმჯობესების პროცესი. SEO ნიშნავს დაურეკლამებელ ტრაფიკს ("ბუნებრივი" ან "ორგანული" ტრაფიკი). ორგანული ტრაფიკი შეიძლება წარმოიშვას სხვადასხვა სახის ძიებებიდან, მათ შორის სურათების ძიება, ვიდეო ძიება, ტექსტური ძიება, ახალი ამბების ძებნა და ინდუსტრიის სპეციფიკური ვერტიკალური საძიებო სისტემები. როგორც ინტერნეტ მარკეტინგის სტრატეგია, SEO განიხილავს, თუ როგორ მუშაობს საძიებო სისტემები, კომპიუტერით დაპროგრამებული ალგორითმები, რომლებიც კარნახობენ საძიებო სისტემის ქცევას, რას ეძებენ ადამიანები, საძიებო სისტემებში აკრეფილ ფაქტობრივ საძიებო ტერმინებს ან საკვანძო სიტყვებს და რომელ საძიებო სისტემებს ანიჭებენ უპირატესობას მათი სამიზნე აუდიტორიისთვის. . SEO შესრულებულია იმის გამო, რომ ვებსაიტი მიიღებს მეტ ვიზიტორს საძიებო სისტემიდან, როდესაც ვებსაიტები უფრო მაღალია საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე (SERP). შემდეგ ეს ვიზიტორები შეიძლება პოტენციურად გადაიქცნენ მომხმარებლებად.

SEO-ს ყოფენ ორ ძირითად ნაწილად, On-page SEO (On-site SEO) და Off-page SEO (Off-site SEO).

თუ თქვენ გსურთ მეტი გაიგოთ SEO ოპტიმიზაციის შესახებ, შეგიძლიათ მოითხოვოთ უფასო კონსულტაცია ჩვენს SEO სპეციალისტებთან.

Synonyms - SEO optimization,სეო,SEO
SEO
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია (SEO) არის საძიებო სისტემებიდან ვებსაიტზე ან ვებ გვერდზე ტრაფიკის ხარისხისა და რაოდენობის გაუმჯობესების პროცესი. SEO ნიშნავს დაურეკლამებელ ტრაფიკს ("ბუნებრივი" ან "ორგანული" ტრაფიკი). ორგანული ტრაფიკი შეიძლება წარმოიშვას სხვადასხვა სახის ძიებებიდან, მათ შორის სურათების ძიება, ვიდეო ძიება, ტექსტური ძიება, ახალი ამბების ძებნა და ინდუსტრიის სპეციფიკური ვერტიკალური საძიებო სისტემები. როგორც ინტერნეტ მარკეტინგის სტრატეგია, SEO განიხილავს, თუ როგორ მუშაობს საძიებო სისტემები, კომპიუტერით დაპროგრამებული ალგორითმები, რომლებიც კარნახობენ საძიებო სისტემის ქცევას, რას ეძებენ ადამიანები, საძიებო სისტემებში აკრეფილ ფაქტობრივ საძიებო ტერმინებს ან საკვანძო სიტყვებს და რომელ საძიებო სისტემებს ანიჭებენ უპირატესობას მათი სამიზნე აუდიტორიისთვის. . SEO შესრულებულია იმის გამო, რომ ვებსაიტი მიიღებს მეტ ვიზიტორს საძიებო სისტემიდან, როდესაც ვებსაიტები უფრო მაღალია საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე (SERP). შემდეგ ეს ვიზიტორები შეიძლება პოტენციურად გადაიქცნენ მომხმარებლებად.

SEO-ს ყოფენ ორ ძირითად ნაწილად, On-page SEO (On-site SEO) და Off-page SEO (Off-site SEO).

თუ თქვენ გსურთ მეტი გაიგოთ SEO ოპტიმიზაციის შესახებ, შეგიძლიათ მოითხოვოთ უფასო კონსულტაცია ჩვენს SEO სპეციალისტებთან.

Synonyms - SEO ოპტიმიზაცია,სეო,სეო ოპტიმიზაცია
ROI
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი
ამონაგები ინვესტიციაზე. % მაჩვენებელი. ( შემოსავალი-ხარჯი ) / ხარჯი = ROI
Synonyms - Return On Investment
ROAS
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი
რა დავხარჯე მხოლოდ რეკლამაში და რა შემოსავალი მომიტანა ამ რეკლამამ. შემოსავალი (Revenue) / რეკლამის ხარჯზე (Spend) = ROAS
Synonyms - Return on Ad Spend
Roadmap
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

სტრატეგიული გეგმის მიზნები ან/და ეტაპები კომპანიის საქმიანობის მომავალთან დაკავშირებით

Synonyms - როადმაპი,როადმეპი
Retargeting / Remarketing
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი
პროცესი რომლის საშუალებითაც ერთხელ თქვენ საიტზე ნამყოფ პოტენციურ მომხმარებელს უკან აბრუნებთ კვლავ მისთვის ნაჩვენები რეკლამის საშუალებით.
Synonyms - რეტარგეტინგი / რემარკეტინგი
Reach
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი
იმის მაჩვენებული თუ რამდენმა უნიკალურმა ადამიანმა ნახა თქვენი რეკლამა.
Synonyms - აუდიტორიაზე წვდომა
Reach
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

რამდენმა უნიკალურმა ადამიანმა ნახა რეკლამა

Purchase Conversion Value
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

გაყიდული პროდუქციის ღირებულება.

Synonyms - PCV
Purchase
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი

ვიზიტორმა იყიდა ჩვენი პროდუქტი ან მომსახურება.

Synonyms - გადახდა
Pixel
ლექსიკონი - ბიზენს ლექსიკონი
Facebook-ის სპეციალური კოდი რომლის ინტეგრაციასაც ვახდენთ საიტზე, რაც შემდგომში გვაძლევს რეტარგეტინგის და აუდიტორიების შექმნის შესაძლებლობას. სრულ ინფორმაციას ჩვენი რეკლამის ეფექტურობასთან დაკავშირებით.
Synonyms - პიქსელი