„გამყიდველი“ ვებ-გვერდი

  • 5-8ჯერ მაღალი ეფექტიანობა FB-ს გვერდებთან შედარებით;
  • ზარის მოთხოვნის და რეგისტრაციის ფორმა
  • Facebook MeSSanger-ის ინტერგრაცია
  • 0 ლარი სერვერის გადადასახადი
  • ფასი: 300 ლარიდან