ბიზნეს ვიდეო სიუჟეტი

  • გაყიდვებზე ორიენტირებული
  • პრაქტიკული და ადვილად აღსაქმელი
  • ხანგრძლივობა: 1-5 წუთი
  • შესრულების საშუალო ვადა: 1 კვირა
  • ფასი: 300 ლარიდან